Konferencje Naukowe

Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni (5-7 grudnia 2018, Łódź)

ORGANIZATORZY Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Fakulta humanitních studií,...

Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy (20-21 września 2018, Łódź)

Konferencja poświęcona pamięci Profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej. Wydarzenie towarzyszy 94. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa...

Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta (20-21 października 2017, Opole)

ORGANIZATORZY Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego Komitet Nauk Etnologicznych PAN (Komisja Folklorystyczna i...

Polski film antropologiczny. Pomiędzy nauką a sztuką (12-13 października 2017, Łódź)

ORGANIZATORZY Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego Polski Instytut Antropologii Łódzki Dom Kultury...

Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości (11-12 maja 2017 r., Łódź)

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ORGANIZATORZY Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Łódzkiego „Wagabunda” Bronioznawcze Koło Naukowe...

Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna (6-8 października 2017 roku, Łódź)

II Konferencja Interdyscyplinarnego Seminarium Gender oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ Instytutu Kultury...

Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem? (20-22 kwietnia 2017 r., Łódź)

ORGANIZATORZY Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności Uniwersytet Łódzki   PROGRAM KONFERENCJI...