Konferencje Naukowe

Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem? (20-22 kwietnia 2017 r., Łódź)

ORGANIZATORZY Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności Uniwersytet Łódzki   PROGRAM KONFERENCJI...