Konkurs o dwa stanowiska asystenta naukowego w projekcie NCN

Doktorantów na kierunkach socjologia, filozofia, antropologia, psychologia i pokrewnych zapraszamy do aplikowania o stanowisko asystenta naukowego w projekcie pt. „Kształtowanie się podmiotowości i biografii jednostek w obliczu przemian neonowoczesnego społeczeństwa” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 14, kierowanym przez dra hab. Pawła Pieniążka i realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Projekt rozpocznie się w początkach października 2018 roku i będzie kontynuowany przez 36 miesięcy.
Asystenci naukowi mogą zamieszkiwać i realizować studia doktoranckie poza Łodzią; w budżecie projektu zarezerwowane zostały środki na dojazdy członków zespołu badawczego na spotkania w Łodzi. Od kandydatów nie wymagamy znajomości wszystkich zagadnień niniejszego interdyscyplinarnego projektu; w początkowym okresie kwestie te staną się przedmiotem wspólnej analizy i szkoleń.

Opis projektu, warunki zatrudnienia (stypendium), warunki kandydowania >>>