mgr Ada Florentyna Pawlak

KONTAKT
pokój 227
e-mail: adaflorentynapawlak@gmail.com

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Społeczne studia nad nauką i technologią (social studies of science and technology) i kulturowe kody technologii cyfrowych
Antropologia technologii, cyborgów i robotów społecznych
Antropologia medyczna (relacje między medycyną i technologiami NBIC/GRIN, biomedycyna, bioetyka, biotożsamość)
Transhumanizm, nowe sensorium i tożsamość cyborgiczna
Nowe zjawiska społeczne i praktyczny transhumanizm: biohacking i autoprotetyka (kultura grinderów, biopunk)
Sztuka w paradygmacie art@science i hybrid art (bioart, sztuka transgeniczna, sztuka cyborgów, sztuka robotyczna, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona)
Estetyka przyszłości, postludzka sztuka sztucznej inteligencji (AI)
Potęga mitu w technokulturze

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Dyskursy transhumanizmu: ciało, tożsamość, sztuka
opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

PROJEKTY BADAWCZE
2016 Festiwal Artystyczny Myślenia Projektowego „Szaleństwa Wolności”; grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, wykonawca

2015 Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej; grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; wykonawca

2011-2012 Kadra Kultury; projekt Narodowego Centrum Kultury; wykonawca

2009-2010 Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej; projekt Narodowego Centrum Kultury; wykonawca

2009 Kurs na Kulturę; projekt Narodowego Centrum Kultury; wykonawca

2008 Kurs na Kulturę; projekt Narodowego Centrum Kultury; wykonawca

2008 Republika bananowa. Ekspresja lat 80-tych; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
2018 Awangarda technologiczna. Estetyka transhumanizmu, http://artandsciencemeeting.pl/teksty/awangarda_technologiczna_i_estetyka_transhumanizmu-17/.

2018 Ciało w odcieleśnionej rzeczywistości. „Tango” Kultury Zrzuty. „Forum Socjologiczne”, nr 8.

2018 Cyberimmortalizm. Cyfrowy postczłowiek jako transhumanistyczny projekt XXI wieku. [W:] CYBER+MEDIA, Lublin: Fundacja „Tygiel”.

2018 Strych dzienny, strych nocny – artystyczne uniwersum łódzkiej awangardy. [W:] Topografie Wolności. Red. Z. Bajek. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

2018 Transhumanizm jako projekt metafizyczny XXI wieku. Techgnoza i Homo Deus w erze duchowych maszyn. [W:] Ezoteryzm w Kulturze Zachodniej. Ezoteryzm w Nowoczesności. Warszawa: Instytut Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2017 Good Times. [W:] The Prophet’s Parade. Łódź Kaliska. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

2017 Homo scientificus. Transhumanizm w perspektywie technoantropologicznej. [W:] Zrozumieć naukę. Łódź: Fundacja Promovendi.

2017 Triumf karnawału. Parodia polskiej zmarzliny w działalności Pomarańczowej Alternatywy. „Journal of Urban Ethnology”, nr 15, s. 65-84.

2017 Przestrzeń autonomii, przestrzeń transgresji. Heterotopia „Kultury Zrzuty”. [W:] Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura. Red. T. Pękala. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

2016 Biotechnotransformacje. Ciało w projekcie transhumanistycznym. [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.

2016 Cyfrowy portal. Pałac w dobie nowych technologii. [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska. Łódź: IEiAK UŁ.

2009 Don’t you remember… Interview with Ryszard Grzyb. [W:] The Supplements of Polish Art of the 1980s.

2009 Grand Reserva. Interview with Ryszard Woźniak. [W:] The Supplements of Polish Art of the 1980s.

2009 Kultura pamięci. „Format. Magazyn artystyczny”, nr 2 (56).

2009 O hibernacji, spaniu w dzień, prawdziwych dysponentach sztuki i zakrywaniu jej w amerykańskim Kongresie. „Format. Magazyn artystyczny”, 2 (56).

2009 O tajemnicach życia, dowcipie jako zaczynie obrazu, napadach na bank i stanach podrażnionej wyobraźni. „Format. Magazyn artystyczny”, 2 (56).

2009 You have graduated from History and Art History… Interview with Major Waldemar Fydrych. [W:] The Supplements of Polish Art of the 1980s.

2008 Zaskoczyła mnie Mona Lisa. „Pamięć i Przyszłość – kwartalnik kulturalny”.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
Polskie Towarzystwo Transhumanistyczne