mgr Michał Żerkowski

KONTAKT
pokój 227
e-mail: zerkowskimichal@gmail.com

organizator i prowadzący Polskich Seminariów z Antropologii Psychologicznej

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Antropologia psychologiczna: jej historia, teoria i praktyka
Historia antropologii kulturowej
Antropologia symboliczna
Historia idei

PROJEKTY BADAWCZE
od 2020 Kognitywne badania religii i ich relacje z klasycznymi nurtami antropologii; projekt realizowany we współpracy z Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu badawczego „Religia w perspektywie antropologicznej” (K/ZDS/008465) finansowanego ze środków Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; główny wykonawca

od 2018 Problem struktury przestrzennej historycznej wioski Winnebago w perspektywie współczesnej antropologii psychologicznej; dotacja celowa Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych (B1811400001891.02); kierownik i główny wykonawca

2014 Utworzenie repozytorium cyfrowego zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; grant MNiSW w ramach NPRH; wykonawca

2014 Forma miasta – forma sztuki; projekt Instytutu Filozofii UŁ; wykonawca

2013 Współczesna „HollyŁódź”: Badania lokalnej kultury produkcji i widowni filmowej; grant NCN; wykonawca

2013 Zawód: kontroler biletów; projekt Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
2016 JoAnn DʼAlisera, Teren marzeń. Antropolog daleko w domu, przeł. M. Żerkowski. „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, t. 2, s. 211-231.

2016 Zagłada „Domu Wasiaków”. Praktyka teorii etnopsychoanalitycznej. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 16, s. 135-159.

2015 Pożegnanie z terenem. Esej antropologiczny. „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” t. 1, s. 156-173.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego