mgr Paulina Kowalczyk

KONTAKT
pokój 227
e-mail: cichon.paulina89@gmail.com

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Antropologia turystyki
Komunikacja międzykulturowa
Język, kultura i tradycje Bliskiego Wschodu

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Obraz „Orientu” w relacjach polskich podróżników. Od diarium romantycznego do e-dziennika współczesnego
opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

PROJEKTY BADAWCZE
2016 Ewaluacja ex-post działań realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektów systemowych PO KL; grant Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi; wykonawca

2016 Nadchodzą! Jak ich przywitamy?; grant Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnych; wykonawca

2015 Język równościowy; materiał przygotowany w ramach projektu Amnesty International Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
2017 Disappearing Stores. Culture of Trade on Wschodnia Street in Łódź / Znikające sklepy. Kultura handlu na ulicy Wschodniej w Łodzi. Łódź: IEiAK UŁ [autorzy: P. Cichoń, S. Latocha].

2016 Dwory. Zyski i straty w ponowoczesności. [W:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź: IEiAK UŁ, s. 7-14 [autorzy: P. Cichoń, S. Latocha].

2016 Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Łódź: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ [redakcja naukowa: S. Latocha, P. Cichoń].

2016 „Kolumnowym portykiem zdobione”. Antropologiczna opowieść o toposie dworu. [W:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź: IEiAK UŁ, s. 53-67.

2016 „Mikronarracje” o pałacach Orientu w wybranych XIX-wiecznych relacjach polskich podróżników. [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński. Łódź: IEiAK UŁ, s. 185-196.

2016 O współczesnych wnętrzach tradycją dekorowanych. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź: IEiAK UŁ, s. 97-120.

2016 „Podwieczorek u Berbera”. Gospodarze i goście w świetlne turystyki etnicznej. Antropologiczna analiza ofert biur podróży. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Turistica”, nr 39, s. 219-240.

PEŁNIONE FUNKCJE
wiceprezes Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ „WAGABUNDA”