Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem? (20-22 kwietnia 2017 r., Łódź)

ORGANIZATORZY
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności
Uniwersytet Łódzki

 

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja jest dowodem na udaną współpracę w ramach sieci, jaką jest Łódzkie Partnerstwo Pomocy w syt. Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP) na terenie Łodzi i na rozwijające się kontakty ŁPP w Polsce oraz na współpracę między podmiotami społecznymi a uczelnią, a także wewnątrz uczelni. Szczególnie sobotnia sesja pokaże, jak mogą ze sobą współdziałać trzy odrębne kierunki z trzech różnych wydziałów (pedagogika społeczna, praca socjalna i antropologia kulturowa), łącząc też studentów z wykładowcami. Dzięki tym wielu ogniwom współdziałającym ze sobą, powstał pewien model łódzki, który będzie rozwijany i udoskonalany.

Konferencja zgromadziła badaczy i praktyków z całej Polski, była więc świetną okazją, by podzielić się doświadczeniami i nauczyć się nowych rzeczy (w tym z metodologii badań). Cieszy nas, że przy tej okazji na naszej etnologii mogliśmy gościć specjalistów z Polski oraz że jako publiczność przybyli do nas także łódzcy społecznicy. Poza tym, wśród publiczności byli licznie obecni pracownicy Biura ds. Rewitalizacji, biorąc także udział w dyskusji, w tym nowa grupa pracowników tego Biura – Gospodarze Obszarów. Dziękujemy wszystkim przybyłym i uczestnikom!

Kierownikiem konferencji jest dr hab. Inga Kuźma.