MŁODA ANTROPOLOGIA

MŁODA ANTROPOLOGIA to nowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Instytutu Antropologii, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN i Komisji Etnograficznej PAU.

Celem tej inicjatywy jest szerzenie idei edukacji otwierającej, wspieranie, promowanie oraz rozwijanie zainteresowań badawczych młodych adeptów i adeptek antropologii, którzy współtworząc jej aktualne oblicze, projektują horyzonty naszej dyscypliny – wyznaczają tym samym ścieżki rozwoju antropologii w przyszłości.

Już bardzo niebawem przekażemy informacje o pierwszych działaniach w ramach Młodej Antropologii.