NAGRODA im. Bronisława Malinowskiego

Przekazujemy bardzo dobrą wiadomość ze świata polskiej etnologii i antropologii kulturowej:

Laureatem Nagrody Komitetu Nauk Etnologicznych PAN im. Bronisława Malinowskiego za najlepszą książkę naukową z zakresu etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, folklorystyki i etnomuzykologii opublikowaną w latach 2019-2020 został dr Michał Mokrzan. Nagrodzona książka to: Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2019.

Kapituła Nagrody przyznała wyróżnienie dr hab. Magdalenie Lubańskiej za książkę Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej, Wyd. UW, Warszawa 2019.

Serdeczne gratulacje!!!

Pełna informacja na stronie internetowej KNE PAN