(Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia

(Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma, dr Alicja Piotrowska

od 2019 roku

projekt badawczy w ramach I konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”; PFRON; w ramach prac Centrum Innowacji Społecznych UŁ

Celem badań jest dotarcie do doświadczeń osób doznających podwójnego wykluczenia: zarazem niepełnosprawnych/chorych, jak i bezdomnych. Jednym z założeń badawczych jest, iż osoby doznające tego typu podwójnego stygmatyzowania dokonują także na sobie podwójnego autostygmatyzowania i autowykluczenia. Innym zagadnieniem, jakie będzie zbadane to kontekst przestrzenny doświadczeń badanych, który wpływa na ich odbiór własnej sprawczości i tworzonych przez nich taktyk radzenia sobie.