Nowość wydawnicza: BLISKO I DALEKO

Nakładem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (w koedycji z Uniwersytetem Łódzkim) ukazała się książka Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2019. Na wydawnictwo składają się teksty, głównie o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcone miejscowościom i subregionom Polski środkowej, ale także Ziemi Częstochowskiej i Opolszczyźnie. Współredaktorem tomu i autorem jednego z artykułów jest dr Damian Kasprzyk z naszego Instytutu.

spis treści PDF