Nowy program studiów

PRAKTYCZNE PRZEDMIOTY – BADANIA ETNOGRAFICZNE – WIEDZA ANTROPOLOGICZNA

W roku akademickim 2019/2020 rusza w naszym Instytucie nowy program studiów licencjackich i magisterskich!
Stawiamy w nim na profesjonalne kompetencje badawcze (badania etnograficzne, jakościowe) oraz praktyczne zastosowanie wiedzy antropologicznej w jej wielu współczesnych specjalizacjach.

PRAKTYCZNE PRZEDMIOTY – Dlaczego?
Antropologia w działaniach pomocowych i rozwojowych – Bo jest tyle rzeczy do zrobienia i społecznych problemów do rozwiązania.
Antropologia w biznesie – Bo biznesowi do harmonijnego funkcjonowania potrzebna jest etnografia.
Antropolog w instytucjach kultury i mediach – Bo antropolodzy kreują i popularyzują kulturę.
Antropologia ekologiczna – Bo skoro człowiek wpłynął na zmianę klimatu, to tylko człowiek może naprawić swój błąd.
Antropologia jedzenia – Bo żywienie i żywność należą do palących problemów współczesnego świata.
Antropologia miasta – Bo miasta mają swoje kultury, subkultury, mity i problemy, które badają antropolodzy.
Antropologia wizualna – Bo obraz to dominujące medium współczesności.
Animacja kultury – strategie i narzędzia – Bo antropolodzy badają kulturę i działają.
Dziedzictwo kulturowe – ochrona i projektowanie – Bo w dynamicznie zmieniającym się świecie antropolodzy ocalają przed zapomnieniem jego kulturową różnorodność.
Komunikacja międzykulturowa – Bo żyjemy w niezwykle zróżnicowanym kulturowo świecie – w pracy, w podróży, na co dzień.
Nowe metody w badaniach jakościowych – Bo wyjątkowy warsztat badawczy antropologów to ich wyróżnik na rynku pracy.

zobacz cały program studiów licencjackich i studiów magisterskich

ETNOGRAFICZNE BADANIA TERENOWE – tylko na etnologii i antropologii kulturowej
U nas zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w terenie dalekim i bliskim. Etnograficzne badania terenowe – które stanowią o unikatowości etnologii i antropologii kulturowej pośród nauk humanistycznych – wpisane są w program studiów I i II stopnia. Studenci włączani są w aktualnie realizowane w Instytucie projekty badawcze.

zobacz więcej o aktualnie realizowanych przez nas projektach badawczych >>>

PRAKTYKI ZAWODOWE
Świetna okazja, by zdobywać doświadczenie zawodowe podczas studiów. Na etnologii i antropologii kulturowej praktykujemy na studiach I i II stopnia.

Gdzie? W muzeach, ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych, w samorządach, fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, w agencjach reklamowych i agencjach turystycznych – w potencjalnych miejscach pracy absolwentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

Oto wybrane przykłady:
Fundacja Urban Forms
Qualio. Badania i działania społeczne s.c.
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Fabryki
Łódzki Dom Kultury, Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Praktykujemy tam, gdzie etnologia i antropologia kulturowa znajdują swoje zastosowanie.
Lista tych miejsc jest otwarta! Niebawem nowe propozycje!

zobacz więcej informacji o praktykach zawodowych >>>

ETNOGRAFICZNE BADANIA TERENOWE W FOTOGRAFII