Nowy tom „Zeszytów Wiejskich”

Ukazał się 26. tom „Zeszytów Wiejskich”!

Zachęcamy do lektury czasopisma na jego stronie internetowej.

„Zeszyty Wiejskie” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki wsi (rural studies). Redagowane jest od 1998 roku przez Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, a wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego