„Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności”. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński

Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. Ewa Nowina-Sroczyńska, Sebastian Latocha, Tomasz Siemiński. Bytów – Łódź 2016: Muzeum Zachodniokaszubskie, IEiAK UŁ.