Oblicza Natury. Pierwsze dekady XXI wieku (6-8 listopada 2019, Bytów)

ORGANIZATORZY

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

 

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji
prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska (przewodnicząca)
dr Tomasz Siemiński
dr Sebastian Latocha (sekretarz)
mgr Maciej Kwaśkiewicz (sekretarz)
mgr Ada Florentyna Pawlak

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej Oblicza Natury. Pierwsze dekady XXI wieku będącej piątą edycją Jesiennych Warsztatów Antropologicznych organizowanych we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Tym razem ramy konceptualne konferencji wyznacza refleksja nad związkami między człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Złożone, współczesne relacje Człowiek – Natura chcielibyśmy zaprezentować w wielu humanistycznych obszarach, m.in.: antropologicznym/etnograficznym, etycznym, estetycznym, filologicznym, religioznawczym…

Przedmiotem namysłu powinny być współczesne poglądy, postawy, zachowania, wyobrażenia, stereotypy i uprzedzenia; afirmacja natury i praktyki jej unicestwiania. Dzisiaj towarzyszy nam przekonanie o konieczności dialogu, a także „wpisania się” w wielogłosową dyskusję o naszym współczesnym bytowaniu w Naturze, z Naturą i obok niej.

Proponowane obszary tematyczne (jednak zawsze liczymy na Państwa autorskie propozycje):

Propozycje wystąpień opatrzone tytułem i streszczeniem (do 1200 znaków ze spacjami) prosimy przysyłać do 31 VIII 2019 roku na adres mailowy: mk@muzeumbytow.pl lub sebastian.latocha@uni.lodz.pl.

Wydarzenia towarzyszące:

– wystawa Natura w ludowej twórczości kaszubskich artystów nieprofesjonalnych

– wycieczka do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych i obejmuje: materiały konferencyjne, udział we wszystkich sesjach i wydarzeniach towarzyszących, zakwaterowanie oraz publikację referatów, które uzyskają pozytywne recenzje. Szczegóły dotyczące płatności zostaną przekazane w osobnej korespondencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2019 r. w zamku – siedzibie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, ul. Zamkowa 2.