Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się

Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się

dr Sebastian Latocha

od 2019 roku

grant PFRON (BEA/000047/BF/D); Niepełnosprawność w naukach humanistycznych; kierownik i wykonawca

Tradycja akademicka opiera się w dużym stopniu na komunikacji werbalnej – wykład, konwersatorium, dyskusja – to podstawowe formy wymiany myśli w tej instytucji. Osoby z niepłynnością mowy (studenci i studentki, nauczyciele i nauczycielki) stają przed problemem barier w pełnieniu ról społecznych, adekwatnych do miejsca zajmowanego w uczelni.

więcej