Ogłoszenia

Dyżur stacjonarny w Sekretariacie IEiAK

Ważne informacje❗️Informujemy, że od 1 czerwca dyżur stacjonarny w Sekretariacie IEiAK UŁ będzie odbywał się raz w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 8:00-12:00, p. 232a.

Osoby, które chciałyby załatwić sprawę osobiście, są jednak proszone o obowiązowy wcześniejszy kontakat mailowy, by wyjaśnić swoją sprawę i dopiero wtedy ewentualnie się umówić (etnologia@uni.lodz.pl).

Preferowanym sposobem komunikowania się z Sekretariatem IEiAK wciąż jest poczta mailowa i aplikacja Microsoft Teams.

Dyżury odbywać się będą zgodnie z zasadami sanitarnymi przeciwepidemicznymi, wprowadzonymi Zarządzeniem Rektora UŁ nr 123 z dn. 25.05.2020 r. w sprawie Zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19.

Przypominamy również, że nadal wszystkie zajęcia, konsultacje, zaliczenia, egzaminy oraz zebrania etc. w Instytucie obywają się zdalnie.

Instutut nie wznawia żadnej swojej działalności stacjonarnej aż do odwołania.

Ostateczny termin zakończenia sesji zimowej 19/20 – 31 maja 2020 r.

Informacja dla studentów, którzy nie zaliczyli semestru zimowego 2019/2020, uzyskując od dziekana lub prorektora przesunięcie terminu składania egzaminów lub zaliczeń, ale w związku z długotrwałym zawieszeniem tradycyjnych form zajęć w Uniwersytecie Łódzkim nie zdołali do nich przystąpić.

Nieprzekraczalnym terminem zaliczenia semestru zimowego jest 31 maja 2020 roku.
Zaległe przedmioty i egzaminy należy zaliczyć zgodnie z obowiązującymi procedurami zdalnego zaliczania przedmiotów w UŁ.

treść komunikatu

Ważna informacja dotycząca zajęć w formie zdalnej

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej, w przypadku niezrealizowania programu, trwają nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

treść zarządzenia

Egzaminy w formie on-line

Przpominamy, że władze UŁ podjęły decyzję o przełożeniu letniej sesji na koniec lata, tj. od 24 sierpnia do 24 września br.

Jednocześnie została uruchomiona możliwość przystępowania do egzaminów już teraz, w formie online.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, jak przeprowadzać i jak przystępować do egzaminów online:

Instrukcja dla studenta

Wytyczne dla prowadzących

Rekrutacja na I i II stopień studiów

Z uwagi na panującą w kraju sytuację zagrożenia epidemicznego w dniu 27.04.2020 Senat UŁ przyjął zmieniony terminarz i zmieniony regulamin rekrutacji na studia na UŁ w roku akademickim 2020/2021.

TERMINARZ REKRUTACJI 2020/2021

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-terminarz-rekrutacji-2020-2021.pdf

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/Uchwa%C5%82a-nr-693.pdf

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/Uchwa%C5%82a-nr-692.pdf

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA w roku akademickim 2020/2021

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Egzaminy licencjackie i magisterskie online

Ważne informacje!
Egzaminy dyplomowe (licencjackie, magisterskie) na UŁ będzie można przeprowadzać online.

Szczegóły w zarządzeniu Rektora UŁ nr 116 z dnia 28.04.2020 w sprawie zdalnych egzaminów dyplomowych: https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/zarz.-nr-116-z-28.04.2020-r..pdf

Nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej

Ważne! Letnia sesja egzaminacyjna rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 24 września. Żeby jednak nie utrudniać pracy i studiów tym, którzy chcą i mogą zdobywać zaliczenia i zdawać egzaminy wykorzystując narzędzia do pracy zdalnej, dopuszczalna będzie taka możliwość pod pewnymi warunkami.

Zajęcia dydaktyczne na UŁ kończą się w niezmienionym terminie – 10 czerwca.

Prosimy zapoznać się ze szczegółami:

KOMUNIKAT REKTORA UŁ Z DNIA 23.04.2020

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ NR 112 Z DN. 23.04.2020

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ NR 113 Z DN. 23.04.2020 

Praca zdalna do 31 maja 2020 r.

Rektor UŁ postanowił przedłużyć okres pracy zdalnej i zawieszenia działalności dydaktycznej w tradycyjnych formach do 31 maja 2020 r. W najbliższych dniach zostaną podane do wiadomości informacje o kalendarzu akademickim i sposobie zaliczenia zajęć w letnim semestrze.

Prosimy, by śledzili Państwo komunikaty i informacje umieszczone na stronie covid19.uni.lodz.pl.

Komunikat Rektora z 20.04.2020 r.pdf

Zarz. nr 111 z 20.04.2020 r.pdf

Pracujemy zdalnie do 3 maja

W związku z trwającym stanem epidemii Rektor UŁ prof. Antoni Różalski przedłużył okres obowiązywania postanowień komunikatu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego do dnia 3 maja 2020 r.

Wszystkie informacje o aktualnym funkcjonowaniu UŁ można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie www.covid19.uni.lodz.pl.

ZAJĘCIA ON-LINE

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia na uczelni zawieszone są do 14 kwietnia. Wykładowcy nawiążą z Państwem kontakt za pośrednictwem grupowych adresów poszczególnych roczników i przekażą instrukcje, w jaki sposób realizowany będzie program prowadzonych przez nich zajęć.

Na tę formułę pracy przechodzimy od 16 marca (poniedziałek). Informujemy, że studenci mają obowiązek być dostępni on-line w dniach poszczególnych zajęć, a w przypadku ewentualnych sesji streamingowych w czasie dotychczasowych regularnych zajęć.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty.

Czyli w nieco odmiennych okolicznościach, z wykorzystaniem nieco innych form komunikacji oraz narzędzi nauki na odległość, PRACUJEMY DALEJ!