Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

2018-2019

Koordynacja badaniami i projektem z ramienia UŁ (CEIN) w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi; umowa.

Badania jakościowe oraz analiza danych zastanych dotyczące zaprojektowania sposobów funkcjonowania nowo powstającego centrum usług w Łodzi w ramach rewitalizacji.