Ostateczny termin zakończenia sesji zimowej 19/20 – 31 maja 2020 r.

Informacja dla studentów, którzy nie zaliczyli semestru zimowego 2019/2020, uzyskując od dziekana lub prorektora przesunięcie terminu składania egzaminów lub zaliczeń, ale w związku z długotrwałym zawieszeniem tradycyjnych form zajęć w Uniwersytecie Łódzkim nie zdołali do nich przystąpić.

Nieprzekraczalnym terminem zaliczenia semestru zimowego jest 31 maja 2020 roku.
Zaległe przedmioty i egzaminy należy zaliczyć zgodnie z obowiązującymi procedurami zdalnego zaliczania przedmiotów w UŁ.

treść komunikatu