Oświadczenie Rektora UŁ w sprawie osób LGBT+

Oświadczenie Rektora UŁ w sprawie osób LGBT+ >>>

Od kilku dni jesteśmy świadkami ataków na osoby LGBT+. Te niegodne wypowiedzi części polityków wobec tych osób stanowczo potępiamy. Osoby LGBT+ zasługują na szacunek i równe traktowanie, nie do przyjęcia są sformułowania odbierające im poczucie człowieczeństwa i godności. Dyskryminujące wypowiedzi szkodzą też wizerunkowi naszego kraju w świecie.

Osoby LGBT+ są wśród nas, tu, na Uniwersytecie Łódzkim, pracują i studiują. Zwracam się do społeczności akademickiej UŁ: wykażmy wobec nich solidarność i wsparcie w tych trudnych dniach.

Prof. dr hab. Antoni Różalski
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

fot. UŁ