Polski film antropologiczny. Pomiędzy nauką a sztuką (12-13 października 2017, Łódź)

ORGANIZATORZY

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Polski Instytut Antropologii
Łódzki Dom Kultury
Komisja Kultury Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Łodzi

 

PROGRAM

 

We współczesnej polskiej antropologii film przestał pełnić służebną rolę pomocniczej metody opisywania i interpretowania rzeczywistości. Jednakże jasne określenie epistemologicznego statusu filmu wciąż stwarza kłopoty. W dyskusjach antropologów zajmujących się problematyką wizualności podkreśla się potrzebę nowego zdefiniowania filmu antropologicznego oraz zastanowienia się nad wieloma ważnymi kwestiami, takimi jak:

– modele i gatunki filmu antropologicznego,

– sposoby filmowej narracji (problem opisu rzeczywistości i jej przedstawienia),

– poszukiwanie nowych form wyrazu (modele artyzmu, mody kulturowe),

– rodzaje filmów (np. film bezpośredni, obserwacyjny, kreacyjny, osobisty) jako typy narracji antropologicznych.

Celem konferencji będzie skonfrontowanie teorii filmu antropologicznego ze współczesną twórczością filmową powstałą w ośrodkach akademickich i muzealnych. Teoretycy (specjaliści z zakresu antropologii wizualnej) i praktycy (twórcy filmowi i autorzy filmowych dokumentów antropologicznych) będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki filmu antropologicznego, jego poznawczych funkcji i artystycznych wartości.

Zasadniczym celem planowanej konferencji jest – oprócz efektów naukowych w postaci refleksji nad poznawczą funkcją i heurystyczną wartością filmu antropologicznego – popularyzacja nowych metod dokumentacji rzeczywistości badanej przez antropologów. Konferencja połączona będzie z prezentacją filmów i seminaryjną dyskusją nad nimi. Konferencja pogłębionej przyczyni się do realizacji podstawowych zadań Polskiego Instytutu Antropologii.