Pracownicy

dr Miguel Alexiades (Visiting Professor; stypendium NAWA, program Ulam)

mgr Anna Deredas

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

dr Damian Kasprzyk

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

dr hab. Monika Kujawska

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

dr Sebastian Latocha

Monika Michalak

prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

prof. UŁ dr Krystyna Piątkowska

dr Alicja Piotrowska

prof. dr hab. Wiesław Puś

dr Marta Songin-Mokrzan