Pracownicy

mgr Anna Deredas

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

dr Damian Kasprzyk

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

dr Monika Kujawska

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

dr Sebastian Latocha

Monika Michalak

prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

dr Krystyna Piątkowska

dr Alicja Piotrowska

prof. dr hab. Wiesław Puś

dr Marta Songin-Mokrzan