prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

dyrektor Instytutu, kierownik Pracowni Antropologii Praktycznej

KONTAKT

pokój 234
tel.: (42) 635 61 58
e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Humanistyka stosowana (od teorii antropologii publicznej/krytycznej/interwencyjnej/zaangażowanej do działań i projektów)

Kulturowe sensy i znaczenia stygmatyzacji/marginesów/tabu/wykluczenia i stereotypizacji

Empowerment i samorzecznictwo (w kontekście praktyk oddolnych jednostek i grup oraz strategii instytucjonalnych; przestrzenie publiczne i prywatne; zagadnienia dotyczące „ukrytych programów”)

Antropologia doświadczenia (w tym zagadnienia dotyczące: buntu, transgresji, przemocy, konfliktów oraz innych tematów trudnych i drażliwych; antropologia religijności)

Badania z problematyki kobiecej i herstory

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

2018-2019 Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2; koordynatorka badań i projektu z ramienia UŁ (CEIN) w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

2018-2021 Women and homelessness; koordynatorka działań z ramienia UŁ (CEIN), projekt Erasmus+ Strategic Partnernship, lider: Budapest Methodological Centre of Social Policy, nr 2018-1-HU01-KA202-047742.

2018-2019 Condemned to green? Accessibility and attractiveness of urban green spaces to people experiencing homelessness; koordynatorka badań jakościowych w projekcie mgr Karoliny Koprowskiej. prof. UŁ Jakuba Kronenberga oraz dr Edyty Łaszkiewicz z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

2018-2019 Connecting Memories; Erasmus+; wykonawca

2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0136/DLG/2017/10); Dialog; kierowniczka merytoryczna

2017-2018 International cooperation for rehabilitation and social integration of refugee women in Turkey and Europe; Erasmus+; konsultantka merytoryczna

2015-2016 Women – War – Peace; Europe of Citizens; wykonawca

2012-2014 Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 11H 11 009480); NRPH; wykonawca

zobacz więcej

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
książki

2015 Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

prace pod redakcją

2017 Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstory. Łódź: Wydawnictwo UŁ [redakcja: I.B. Kuźma, I. Desperak].

2017 Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna. Łódź: LangeL [redakcja: I.B. Kuźma, Ł. Lange].

2016 Bezdomność w Łodzi. Łódź: LangeL [redakcja: I.B. Kuźma, Ł. Lange]. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20445

2015 Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Łódź: Wydawnictwo UŁ [redakcja: I.B. Kuźma, I. Desperak].

2013 Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Łódź: Wydawnictwo UŁ [redakcja: I.B. Kuźma].

artykuły

2019 About women in conflicts and wars: theories of violence and collective memory. „Polish Political Science Yearbook”, Vol. 48, iss. 1, pp. 49-64 [autorki: Inga B. Kuźma, Edyta Pietrzak]. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/48-1/ppsy2019103.pdf

2018 Integracja uchodźczyń w świetle polityki integracyjnej Unii Europejskiej i doświadczeń tureckich. „Przegląd Europejski” nr 3, s. 209-234 [autorki: Inga B. Kuźma, Oktawia Braniewicz, Edyta Pietrzak, Karolina Mirys-Kijo]. https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=189585

2018 Badania „problematyczne” – na pograniczu antropologii religijności. „Media – Kultura – Społeczeństwo” nr 13, s. 97-110. http://mks.ahe.lodz.pl/sites/default/files/MKS_13_2018_e-book.pdf

2018 Healing tourists with religion: Saint Rita’s cult in Poland. [In:] Local identities and transnational cults within Europe. Eds. F. Giacalone, K. Griiffin. Wallingford, Oxfordshire; Cambridge, MA, CABI, pp. 109-117. 

2018 Z działalności naukowej Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej: „Ginące zawody”. „Twórczość Ludowa”, R. XXXIII, nr 1/2, s. 21-24 [autorki: Grażyna Ewa Karpińska, Inga B. Kuźma]. http://zgstl.pl/wp-content/uploads/download/archiwum-tworczosc-ludowa/tworczosc-ludowa-2018_1-2.pdf

2018  Założenia metodologiczne etnografii Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej: od badań wsi do antropologii miasta. „Lud”, t. 102, s. 211-229. [autorki: Grażyna Ewa Karpińska, Inga B. Kuźma]. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud102.2018.07

2017 Autokreacyjna praktyka archiwalna. Przypadek prywatnego archiwum naukowego Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej. „Czas Kultury” z. 2, s. 44-53. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=570768

zobacz więcej

PEŁNIONE FUNKCJE

kierownik Centrum Innowacji Społecznych UŁ
członek zarządu F.E.R. Eurethno
członek (z ramienia UŁ) i przewodnicząca Łódzkiego Partnerstwa Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym (od 2014)
kierownik Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (III 2016- IV 2019)
kierownik Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi przy PTL (2011- IV 2019)
pełnomocnik kierunkowy ECTS Erasmus+ (do 2017/2018)
członek zarządu Polskiego Instytutu Antropologii (2012-2017)
członek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ – przedstawiciel grupy adiunktów z IEiAK UŁ (2008-2012)
sekretarz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi (2006-2010)
tutorka na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
członek F.E.R. EURETHNO
członek International Society for Ethnology and Folklore
członek International Society for the Sociology of Religion

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA

2011 Nagroda w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych Prezydium Łódzkiego Oddziału PAN oraz Konferencji Rektorów Szkół Wyższych w Łodzi
2011 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku
2010 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny
2009 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za książkę Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia