prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński

kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej / head of Zakład Antropologii Kulturowej

KONTAKT / CONTACT

pokój 228

tel.: (42) 635 61 56

e-mail: marcin.kepinski@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia literatury / Anthropology of literature

Antropologia pamięci / Anthropology of memory

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów / Socio-cultural influence of the media

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2016 Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2012 Podróż w ciemności. Kulturowe obrazy wojny. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ.

2006 Mit, symbol, historia, tradycja. Gombrowicza gry z Kulturą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

artykuły / articles

2017 Bigger, Stronger, Faster, czyli amerykański sen nie jest dla każdego, a sport to jedno wielkie oszustwo. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 103-123.

2015 Wybór zawodu nauczycielskiego w świetle badań nad pamięcią Polski Ludowej grupy łódzkich nauczycieli (2009-2012). „Kultura i Wychowanie”, nr 10, s. 19-34.

2012 Sztuka słuchania, sztuka mówienia. Miejsce i rola absolwentów kierunków humanistycznych w public relations. „Etnografia Polska”, t. 56, z. 1-2, s. 117-134.

2012 Zapaśnik – ucieczka do wolności. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 131-163.

2011 Widziane oczyma przegranych. Relacje z frontu wschodniego 1941-1945. „Kultura i Historia”, nr 20.

2009 „Czterej pancerni” jako socrealistyczna bajka magiczna. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 145-177.

2007 Zrozumieć wojnę – czy to możliwe? „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 237-242.

2006 Gombrowicza gra z symbolami. Antropologiczna analiza „Ślubu”. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 43-67.
zobacz więcej / view more

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2007 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Mit, symbol, historia, tradycja. Gombrowicza gry z Kulturą