dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych, adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

KONTAKT
pokój 231
tel.: (42) 635 61 63
e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Antropologia słowa
Antropologia codzienności
Antropologia rzeczy
Antropologia designu
Antropologia ekonomiczna

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2019 Małopolska Źródłem Tradycji; projekt realizowany w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Działanie 6.1.3). Wykonawcy z IEiAK: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska.

2013-2018 Dokumenty życia codziennego – perspektywa antropologiczna; projekt badań własnych.

2016-2017 Przestrzeń kuchenna – ludzie, rzeczy, praktyki; projekt realizowany we współpracy ze studentami IEiAK UŁ.

2015 Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o.

WYBRANE PUBLIKACJE
książki
2019 Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2008 Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 47.

artykuły
2018 Plotka. Kilka uwag o przekazie folkloru, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. 35/2016, s. 121127.

2017 Kultura materialna w świetle zimowych wydatków z lat 1986–1989, „Journal of Urban Ethnology”, nr 15, s. 157171.

2017 Świętowanie doroczne w Polsce okresu PRL. Wymiar ekonomiczny. „Etnologické Rozpravy”, ročník XXIV, číslo 2, s. 7-21. http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=21830

2016 Kobieta – aktywistka życia codziennego. [W:] Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Red. I. Desperak, I.B. Kuźma. Łódź, s. 165-173.

2016 Storytelling. O współczesnej potrzebie opowiadania w mieście. [W:] Folklor – tradycja i współczesność. Red. R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska. Toruń, s. 61-71.

2016 „Zrób to sam/Do it yourself”. Nowe oblicza rzemiosła i rękodzieła w kulturze współczesnej. „Zeszyty Wiejskie”, nr XXII, s. 99-107.

2015 Food Blogs in Relation to Culinary Tradition. A Polish Example. [W:] Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference, Department of Folklore and Ethnology, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Łodź, Poland, 3–6 September 2014. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp. 231-240.

2015 Food Expenses in the Rhythm of Daily Life. An Analysis of Household Accounts. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, pp. 20-32.

2015 Garaże i rzeczy. O męskich przestrzeniach niejawnych. [W:] Śmieć w kulturze. Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk, s. 193-216.

2014 Polska tradycja imieninowa a kultura szlachecka. [W:] Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Red. M. Lutomierski. Toruń, s. 73-94.

2014 Всекидневието в полските брачни обяви – размисли на един фолклорист и културен антрополог, „Български Фолклор”, nr 3, s. 273-289 (Everyday Life in Polish Lonely Hearts Advertisements – Folklorist’s and Culture Anthropologist’s Reflections), “Bulgarian Folklore”.

2010 Co kryją w sobie przepisy kulinarne? Od folklorystyki do antropologii zmysłów. „Literatura Ludowa”, nr 4-5, s. 79-90.

zobacz więcej

PEŁNIONE FUNKCJE
opiekun praktyk zawodowych na kierunku etnologia (2013-)
członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2015-)
zastępca prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi (2015-)
wiceprzewodnicząca Sekcji Folklorystycznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2014- )
członek Komitetu Redakcyjnego „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2011-2016)
członek Redakcji „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2017-)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
członek Societé Internationale d’Ethnolgie et de Folklore (SIEF)

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA
2016 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
2009 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury