dr Monika Kujawska

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

KONTAKT
tel.: (42) 635 61 63
e-mail: monika.kujawska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Antropologia ekologiczna
Etnobotanika
Kultura społeczności tubylczych i metyskich Ameryki Południowej
Metodyka badań terenowych

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2019-2022 Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej – międzykulturowe badania porównawcze; Narodowe Centrum Nauki (2018/31/B/HS3/03019): Opus 16; kierownik

2016-2019 Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka; Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS3/000632); Sonata 10; wykonawca

2015-2017 Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone; Narodowe Centrum Nauki (2014/13/D/HS3/03697); Sonata 7; kierownik

2014-2017 Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie; Narodowe Centrum Nauki (2013/09/N/HS3/02226); Preludium 5; kierownik

2012-2016 Efectos de las plantaciones forestales en los sistemas productivos familiares: evaluación de la configuración del paisaje productivo y de la concepción local de bienestar a escala de paisaje y de predio; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Componente Plantaciones Forestales Sustentables, Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales, Argentina (BIRF 7520 AR); wykonawca

2010-2013 Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej; grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCN (NN 109 051138); wykonawca

2009-2012 Dzieło-działka; projekt Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
książki
2016 Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze [autorzy: M. Kujawska, Ł. Łuczaj, J. Sosnowska, P. Klepacki].

artykuły
2018 Effects of landscape structure on medicinal plant richness in home gardens. Evidence for the environmental scarcity compensation hypothesis. „Economic Botany”, DOI: 10.1007/s12231-018-9417-3 (online first) [autorzy: M. Kujawska, F. Zamudio, L. Montti, V. Piriz Carrillo].

2018 Urban allotment gardens in Poland: implications for botanical and landscape diversity. „Journal of Ethnobiology”, 38 (1), p. 123-137 [autorzy: M. Kujawska, P. Klepacki].

2018 Yerba mate (Ilex paraguariensis) beverage. Nutraceutical ingredient or conveyor for the intake of medicinal plants? Evidence from Paraguayan folk medicine. „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”, article ID 6849317, 17 pages. https://doi.org/10.1155/2018/6849317

2017 Cognition, culture and utility. Plant classification by Paraguayan immigrant farmers in Misiones, Argentina. „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, 13:42, DOI 10.1186/s13002-017-0169-4 [autorzy: M. Kujawska, N.D. Jiménez-Escobar, J.M. Nolan, D. Arias-Mutis].

2017 Medicinal plant diversity and inter-cultural interactions between indigenous Guarani, Criollos and Polish migrants in the subtropics of Argentina. „Plos One” 12 (1), DOI: 10.1371/journal.pone.0169373 [autorzy: M. Kujawska, N.I Hilgert, H. Keller, G. Gil]. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169373

2016 Forms of medical pluralism among the Polish community in Misiones, Argentina. „Anthropology & Medicine”, 23 (2), p. 205-219.

2015 Fischer’s Lexicon of Slavic beliefs and customs: a previously unknown contribution to the ethnobotany of Ukraine and Poland. „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, 11:85, DOI: 10.1186/s13002-015-0073-8 [autorzy: M. Kujawska, Ł Łuczaj, J. Typek].

2015 Management of medicinally useful plants by European migrants in South America. „Journal of Ethnopharmacology”, 172, p. 347-355 [autorzy: M. Kujawska, M. Pardo de Santayana].

2015 Wild edible plants used by the Polish community in Misiones, Argentina. „Human Ecology”, 43 (6), p. 855-869 [autorzy: M. Kujawska, Ł. Łuczaj].

zobacz więcej

PEŁNIONE FUNKCJE
członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju Naukowego Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Etnobiologia Polska”
członek redakcji czasopisma „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
członek Society of Ethnobiology
członek Society for Economic Botany

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA
2009 Stypendium Konferencyjne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2009 Stypendium „Fundacji Argentyńskiej”