dr Monika Kujawska

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej / assistant professor in Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

KONTAKT / CONTACT

pokój 231

tel.: (42) 635 61 63

e-mail: monika.kujawska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia ekologiczna / Ecological anthropology

Etnobotanika / Ethnobotany

Kultura społeczności tubylczych i metyskich Ameryki Południowej / Culture of indigenous and mestizo communities of South America

Metodyka badań terenowych / Methods of field research

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2019-2022 Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej – międzykulturowe badania porównawcze; Narodowe Centrum Nauki (2018/31/B/HS3/03019): Opus 16; kierownik

2016-2019 Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka; Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS3/000632); Sonata 10; wykonawca

2015-2017 Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone; Narodowe Centrum Nauki (2014/13/D/HS3/03697); Sonata 7; kierownik

2014-2017 Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie; Narodowe Centrum Nauki (2013/09/N/HS3/02226); Preludium 5; kierownik

2012-2016 Efectos de las plantaciones forestales en los sistemas productivos familiares: evaluación de la configuración del paisaje productivo y de la concepción local de bienestar a escala de paisaje y de predio; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Componente Plantaciones Forestales Sustentables, Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales, Argentina (BIRF 7520 AR); wykonawca

2010-2013 Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej; grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCN (NN 109 051138); wykonawca

2009-2012 Dzieło-działka; projekt Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books
2016 Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze [autorzy: M. Kujawska, Ł. Łuczaj, J. Sosnowska, P. Klepacki].

artykuły / articles

2020 The Relationship between a Western Amazonian Society and Domesticated Sedges (Cyperus spp.). „Economic Botany”, 74(3), p. 292-318 [autorzy: M. Kujawska, F. Zamudio, J. Albán-Castillo, J. Sosnowska].

2019 Different systems of knowledge found in the reproductive health of Ashaninka women from the Peruvian Amazon. „Ethnologia Polona”, 40, s. 213-246.

2019 From medicinal plant to noxious weed: Bryonia alba L. (Cucurbitaceae) in northern and eastern Europe. „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, 15:12 [autorzy: M. Kujawska, I. Svanberg].

2018 Effects of landscape structure on medicinal plant richness in home gardens. Evidence for the environmental scarcity compensation hypothesis. „Economic Botany”, DOI: 10.1007/s12231-018-9417-3 (online first) [autorzy: M. Kujawska, F. Zamudio, L. Montti, V. Piriz Carrillo].

2018 Urban allotment gardens in Poland: implications for botanical and landscape diversity. „Journal of Ethnobiology”, 38 (1), p. 123-137 [autorzy: M. Kujawska, P. Klepacki].

2018 Yerba mate (Ilex paraguariensis) beverage. Nutraceutical ingredient or conveyor for the intake of medicinal plants? Evidence from Paraguayan folk medicine. „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”, article ID 6849317, 17 pages. https://doi.org/10.1155/2018/6849317

2017 Cognition, culture and utility. Plant classification by Paraguayan immigrant farmers in Misiones, Argentina. „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, 13:42, DOI 10.1186/s13002-017-0169-4 [autorzy: M. Kujawska, N.D. Jiménez-Escobar, J.M. Nolan, D. Arias-Mutis].

2017 Medicinal plant diversity and inter-cultural interactions between indigenous Guarani, Criollos and Polish migrants in the subtropics of Argentina. „Plos One” 12 (1), DOI: 10.1371/journal.pone.0169373 [autorzy: M. Kujawska, N.I Hilgert, H. Keller, G. Gil]. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169373

2016 Forms of medical pluralism among the Polish community in Misiones, Argentina. „Anthropology & Medicine”, 23 (2), p. 205-219.

2015 Fischer’s Lexicon of Slavic beliefs and customs: a previously unknown contribution to the ethnobotany of Ukraine and Poland. „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, 11:85, DOI: 10.1186/s13002-015-0073-8 [autorzy: M. Kujawska, Ł Łuczaj, J. Typek].

2015 Management of medicinally useful plants by European migrants in South America. „Journal of Ethnopharmacology”, 172, p. 347-355 [autorzy: M. Kujawska, M. Pardo de Santayana].

2015 Wild edible plants used by the Polish community in Misiones, Argentina. „Human Ecology”, 43 (6), p. 855-869 [autorzy: M. Kujawska, Ł. Łuczaj].

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju Naukowego Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Etnobiologia Polska”

członek redakcji czasopisma „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek Society of Ethnobiology

członek Society for Economic Botany

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2009 Stypendium Konferencyjne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2009 Stypendium „Fundacji Argentyńskiej”