prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

profesor w Zakładzie Antropologii Kulturowej / professor in Zakład Antropologii Kulturowej

KONTAKT / CONTACT

pokój 218

tel.: (42) 635 61 52

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia symboliczna / Symbolic anthropology

Antropologia wizualna / Visual anthropology

Antropologia sztuki / Anthropology of art

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2008-2011 Style życia w PRL. Antropologia i historia w Polsce; grant MNiSW (nr 20537 1129/B/H03/2008/34), wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2018 Kultura podhalańska jako doświadczenie osobiste. Koncepcja formy sylwicznej. Łódź: IEiAK UŁ.

2018 Mistrzowie ostentacyjnych transgresji. Łódź Kaliska z antropologiem w tle. Łódź: IEiAK UŁ.

1997 Przezroczyste ramiona ojca. Etnologiczne studium o magicznych dzieciach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

prace pod redakcją / books edited by

2016 Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskiem. Łódź: IEiAK UŁ [redakcja: E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha].

2016 Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Bytów – Łódź: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie [redakcja: E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński].

2014 Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności. Pruszcz Gdański – Bytów: Wydawnictwo Jasne [redakcja: E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński].

artykuły / articles

2018 Z cyklu: Mistrzowie ostentacyjnych transgresji. Łódź Kaliska na scenach miast, „Journal of Urban Ethnology”, t. 16, s. 47-62.

2017 Romantismus und heroismus und erotismus sometimes. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 4 (319), s. 181-186.

2016 Łódź Kaliska Muzeum. „Pozdrawiamy urzędników sztuki!”. „Journal of Urban Ethnology”, s. 177-203.

2015 Piotrkowska 149. Strych – przestrzeń pozbawiona kurtuazji. [W:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Red. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz. Łódź, s. 81-112.

2011 „Arystokraci wszystkich krajów – łączcie się!”. Szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1 (292), s. 81-91.

2007 Uczty nomadów. Szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 46, s. 167-179.

zobacz więcej / view more

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Stowarzyszenia „Łódź Filmowa”