mgr Anna Deredas

KONTAKT
e-mail: anna.deredas@uni.lodz.pl

Archiwum Naukowe Instytutut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 62
ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
pok. 223

PEŁNIONE FUNKCJE
członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
zastępca sekretarza PTL Oddział w Łodzi

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego