Monika Michalak

KONTAKT
e-mail: monika.michalak1@uni.lodz.pl

SPRAWY ADMIINISTRACYJNE, ORGANIZACYJNE i STUDENCKIE
pokój 232A
tel.: (42) 635 61 50
e-mail: etnologia@uni.lodz.pl