Praktyki Zawodowe

Wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów etnologicznych i antropologicznych warto praktykować i propagować, zdobywając przy tym doświadczenie zawodowe, tak pożądane na rynku pracy! Nie ma lepszej okazji niż STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE, obowiązkowe dla studentów etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów licencjackich i magisterskich.

Nasi studenci praktyczną naukę zawodu antropologa poszerzają podczas praktyk realizowanych w różnych miejscach, w których etnologia i antropologia kulturowa znajdują swoje zastosowanie, m.in. w: instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych czy agencjach badań społecznych i marketingowych. Lista tych miejsc jest otwarta, etnologia i antropologia kulturowa to bowiem dyscyplina naukowa, do której współcześnie sięgają chętnie i czerpią z niej inspirację pracodawcy reprezentujący różne gałęzie rynku oraz życia publicznego.

Gdzie ostatnio praktykowaliśmy? Oto wybrane przykłady:

Fundacja Urban Forms
Qualio. Badania i działania społeczne s.c.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Fabryki
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Muzeum Miasta Zgierza

Łódzki Dom Kultury, Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
Dom Kultury „502”
Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Wymiar praktyk od roku 2019/2020 stanowi 60 godzin realizowanych w ciągu dwóch tygodni 10 dni roboczych (studia licencjackie i studia magisterskie).

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI PRAKTYK STUDENCKICH (pdf)

REGULAMIN dla studentów studiów licencjackich (pdf)

REGULAMIN dla studentów studiów magisterskich (pdf)

POROZUMIENIE (doc)

SKIEROWANIE (doc)

WNIOSEK (doc)

Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych: dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl)