Prof. Inga Kuźma w RADZIE ds. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Prof. Inga Kuźma została członkinią powołanej przez prof. Zbigniewa Kmieciaka (prorektora UŁ ds. nauki) Rady ds. równego traktowania na UŁ.
.
Gratulujemy!
.
Zadaniem Rady będzie promocja oraz monitorowanie rozwiązań i postaw równościowych w środowisku akademickim
Więcej informacjii >>>