Publikacje

W. Puś „Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego w latach 1879-1913″

Wiesław Puś, Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego w latach 1879-1913. Łódź 2018: Wydawnictwo Księży...

„Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki”. Red. I. Desperak, I.B. Kuźma

Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie. Red. Izabela Desperak, Inga B. Kuźma. Łódź...

V. Krawczyk-Wasilewska „E-folklor w dobie kultury digitalnej”

Violetta Krawczyk-Wasilewska, E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy’ego Rossa. Łódź...

K. Piątkowska „Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii”

Krystyna Piątkowska, Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii. Łódź 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Książka jest...

„Bezdomność w Łodzi”. Red. I.B. Kuźma, Ł. Lange

Bezdomność w Łodzi. Red. Inga B. Kuźma, Łucja Lange. Łódź 2016. Książka „Bezdomność w...

„Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki”. Red. I. Desperak, I.B. Kuźma

Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Red. Izabela Desperak, Inga B. Kuźma. Łódź 2016:...

„Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności”. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński

Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. Ewa Nowina-Sroczyńska, Sebastian Latocha, Tomasz Siemiński. Bytów...

„Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy”. Red. P. Cichoń, S. Latocha

Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź 2016: IEiAK UŁ.

M. Kępiński „Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli”

Marcin Kępiński, Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich...

V. Krawczyk-Wasilewska „Folklore in the Digital Age: Collected Essays”

Violetta Krawczyk-Wasilewska, Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Łódź 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Online...

„Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań”. Tom 1. Red. A.P. Wejland, O. Ławrynowicz

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie...

M. Kujawska, Ł. Łuczaj, S. Sosnowska, P. Klepacki „Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera”

Monika Kujawska, Łukasz Łuczaj, Joanna Sosnowska, Piotr Klepacki, Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych....