Publikacje

„Bezdomność w Łodzi”. Red. I.B. Kuźma, Ł. Lange

Bezdomność w Łodzi. Red. Inga B. Kuźma, Łucja Lange. Łódź 2016. Książka „Bezdomność w...

„Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki”. Red. I. Desperak, I.B. Kuźma

Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Red. Izabela Desperak, Inga B. Kuźma. Łódź 2016:...

„Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności”. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński

Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. Ewa Nowina-Sroczyńska, Sebastian Latocha, Tomasz Siemiński. Bytów...

„Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy”. Red. P. Cichoń, S. Latocha

Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź 2016: IEiAK UŁ.

M. Kępiński „Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli”

Marcin Kępiński, Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich...

V. Krawczyk-Wasilewska „Folklore in the Digital Age: Collected Essays”

Violetta Krawczyk-Wasilewska, Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Łódź 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Online...

„Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań”. Tom 1. Red. A.P. Wejland, O. Ławrynowicz

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie...

M. Kujawska, Ł. Łuczaj, S. Sosnowska, P. Klepacki „Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera”

Monika Kujawska, Łukasz Łuczaj, Joanna Sosnowska, Piotr Klepacki, Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych....

„Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 3. Gmina Olsztyn”. Red. G.E. Karpińska, M. Majorek

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 3. Gmina...

„Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim”. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha

Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. Ewa Nowina-Sroczyńska, Sebastian Latocha. Łódź 2016:...

„Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne”. Red. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz

Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz. Łódź 2015: Wydawnictwo...

I.B. Kuźma „Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych”

Inga B. Kuźma, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych. Łódź 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Książka zawiera...