Rękodzieło. Kontynuacje

RĘKODZIEŁO. Kontynuacje to warsztaty, podczas których zaproszeni twórcy i specjaliści uczą ręcznego wytwarzania przedmiotów użytkowych i artystycznych.

Dzięki zaplanowanym spotkaniom chcemy kontynuować badawcze zainteresowanie rękodziełem i tradycyjnymi umiejętnościami, które bliskie jest etnografii, ale także wskazywać na wykorzystywanie wzorów ludowych w kulturze współczesnej.

spotkanie piąte
WARSZTATY PAPIEROPLASTYKI
prowadzenie: JANINA ZUCHORA
7 grudnia 2017 r.

 

spotkanie czwarte
WARSZTATY PAPIEROPLASTYKI
prowadzenie: JANINA ZUCHORA
30 marca 2017 r.

 

spotkanie trzecie
WARSZTATY HAFTU TRADYCYJNEGO
prowadzenie: TERESA FOKS
hafciarka i koronkarka z Łowicza
słowo wstępne: ALICJA WOŹNIAK
etnografka, kustosz muzealny, szefowa Działu Stroju Ludowego i Tkaniny w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi
2 marca 2017 r.
współorganizatorzy: Łódzki Dom Kultury, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 

spotkanie drugie
WARSZTATY WYCINANKI LUDOWEJ
prowadzenie: ALEKSANDER DUTKIEWICZ
twórca specjalizujący się w wycinance rawskiej i opoczyńskiej (http://www.wycinankaludowa.pl/)
19 stycznia 2017 r.

 

spotkanie pierwsze
WARSZTATY TKACTWA TRADYCYJNEGO
prowadzenie: ANNA KAZNODZIEJ
antropolog kultury, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury UŁ, grafik, fotograf, instruktorka warsztatów rękodzielniczych
24 listopada 2016 r.