Rekrutacja na I i II stopień studiów

Z uwagi na panującą w kraju sytuację zagrożenia epidemicznego w dniu 27.04.2020 Senat UŁ przyjął zmieniony terminarz i zmieniony regulamin rekrutacji na studia na UŁ w roku akademickim 2020/2021.

TERMINARZ REKRUTACJI 2020/2021

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-terminarz-rekrutacji-2020-2021.pdf

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/Uchwa%C5%82a-nr-693.pdf

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/Uchwa%C5%82a-nr-692.pdf

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA w roku akademickim 2020/2021

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/