Rekrutacja na wyjazdy ERASMUS+ w roku 2021/2022

Drogie studentki i drodzy studenci!

Uniwersytet Łódzki otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021–2027. Będziecie zatem mogli realizować studia i praktyki na zagranicznych uczelniach partnerskich. Innymi słowy, program Erasmus+ działa od roku akademickiego 2021/2022.

Zachęcamy Was do składania dokumentów na zagraniczne wyjazdy w ramach programu na rok akademicki 2021/2022.

Chcecie wiedzieć się więcej o wymianie, rekrutacji, możliwościach wyjazdu i stronie technicznej składania wniosków?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 18 lutego 2021 r. Poprowadzą je pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą UŁ:

Jeśli macie pytania dotyczące samego programu, jak i uczelni, do których możecie wyjechać na studia semestralne w ramach programu Erasmus+ na rok 2021/22, skontaktujcie się z koordynatorami kierunkowymi:

Możecie również skontaktować się z naszym koordynatorem wydziałowym, którym jest dr hab. Kirił Marinow (kiril.marinow@uni.lodz.pl).

Więcej informacji nt. rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

W razie potrzeby możecie również skontaktować się bezpośrednio z pracownikami BWZ obsługującymi wyjazdy studenckie w ramach tego programu: