Rekrutacja

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA studia stacjonarne pierwszego stopnia

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA studia stacjonarne drugiego stopnia

Absolwenci studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ  >>>

Dlaczego etnologia i antropologia kulturowa? Posłuchaj naszych studentów i wykładowców.

Zobacz więcej o etnologii i antropologii kulturowej.

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA w roku akademickim 2022/2023 >>>

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2022/2023 >>>

 

 

 

Stawiamy na profesjonalne kompetencje badawcze (badania etnograficzne, jakościowe) oraz praktyczne zastosowanie wiedzy antropologicznej.

                                                                   …Antropologia w działaniach pomocowych i rozwojowych * Antropologia w biznesie * Antropologia ekologiczna * Antropologia miasta * Antropologia wizualna * Animacja kultury – strategie i narzędzia * Dziedzictwo kulturowe – ochrona i projektowanie * Komunikacja międzykulturowa * Nowe metody w badaniach jakościowych …

Zobacz cały program studiów licencjackich i studiów magisterskich.

U nas zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w terenie dalekim i bliskim. Etnograficzne badania terenowe – które stanowią o unikatowości etnologii i antropologii kulturowej pośród nauk humanistycznych – wpisane są w program studiów I i II stopnia. Studenci włączani są w aktualnie realizowane w Instytucie projekty badawcze.

 

Zobacz więcej o aktualnie realizowanych przez nas projektach badawczych.

Świetna okazja, by zdobywać doświadczenie zawodowe podczas studiów. Na etnologii i antropologii kulturowej praktykujemy na studiach I i II stopnia.

Gdzie? W muzeach, ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych, w samorządach, fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, w agencjach reklamowych i agencjach turystycznych – w potencjalnych miejscach pracy absolwentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa. Praktykujemy tam, gdzie etnologia i antropologia kulturowa znajdują swoje zastosowanie.

Zobacz więcej informacji o praktykach zawodowych.