Rekrutacja

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ prowadzi nabór na studia:

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA studia stacjonarne pierwszego stopnia;

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA studia stacjonarne drugiego stopnia;

stacjonarne studia doktoranckie nauk humanistycznych (w zakresie ETNOLOGII)*.

 .

 .

*Prowadzone są jeszcze studia doktoranckie w starym trybie, w ramach specjalizacji etnologia i antropologia kulturowa, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. W związku ze zmianą ustawy szczegóły dotyczące naboru do szkoły doktorskiej nauk humanistycznych, jej programu i możliwości uzyskania doktoratu w dyscyplinie nauk o kulturze i religii od roku akademickiego 2019/2020 będą podawane na bieżąco.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA w roku akademickim 2019/2020

(rejestracja, harmonogramy i zasady przyjęć)