Ścieżki kariery

Wykształcenie etnologiczne i antropologiczne toruje wiele ścieżek kariery, w których pożądane są kompetencje, umiejętności i wiedza, jakie zdobywają studenci naszego Instytutu, m.in.: ciekawość świata połączona z profesjonalnym przygotowaniem do jego badania, otwartość wobec nowych sytuacji, dialog, myślenie krytyczne. Losy absolwentów etnologii i antropologii kulturowej to otwarty katalog możliwości uprawiania zawodu antropologa. Nasi absolwenci znajdują swoje miejsce w firmach zajmujących się animacją i zarządzaniem kulturą, w mediach, agencjach reklamowych i strategicznych, w działach HR i marketingu, agencjach turystycznych, w ośrodkach badania opinii publicznej i rynku. Wśród absolwentów są także ludzie nauki realizujący projekty badawcze oraz pracownicy instytucji kultury i oświaty (muzea, skanseny, ośrodki kultury), organizacji pozarządowych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń na rzecz rozwoju.

Oto wybrane ścieżki kariery:

MEDIA

Umieć „czytać” ludzi, miasto, politykę i konteksty to fundament. Umieć o tym pisać, to postawić coś sensownego na tym fundamencie. Nie wiem, czy to potrafię, ale za to wciąż otrzymuję od czytelników dowody, że pokazuję „zupełnie nową jakość ostrości spojrzenia”. Mam do tej oceny zupełnie szczery i spory dystans. Ale jeśli jest prawdziwa, to ta jakość swój fundament ma w wiedzy, doświadczeniu i stylu pomyślunku, jakie wyniosłem ze studiów antropologicznych. Gdyby nie one, nie byłoby mnie tam, gdzie dziś jestem ani nie byłbym tym, kim jestem. Rzeczywistość miałaby dla mnie zbyt wiele warstw, których nie potrafiłbym zedrzeć ani nawet dostrzec.

Marcin Darda dziennikarz, publicysta, bloger, komentator

 

BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

Rzecz jasna, umiejętności zdobyte podczas studiów wykorzystywałam w pracy na Uniwersytecie. Jednak okazały się również bardzo cenne i przydatne w nowej pracy. Obecnie współpracuję z zespołami, w skład których wchodzą badacze różnych specjalności, również socjologowie czy psychologowie społeczni. Jestem głęboko przekonana o tym, że etnolodzy/antropolodzy wnoszą do takich zespołów badawczych dużą wartość, dzięki wytrenowanej podczas studiów i ćwiczeń terenowych umiejętności obserwacji, szerokiemu i kontekstowemu ujmowaniu sytuacji badawczej, kreatywności oraz zdolnościom analitycznym. Krzyżowanie różnych perspektyw – etnologicznej, socjologicznej oraz psychologicznej – przynoszą bardzo ciekawe efekty badawcze.

dr Ewa Jagiełło współtwórczyni manufaktury badawczej QUALIO, specjalizującej się m.in. działaniach społecznych i badaniach jakościowych (empatycznych i partycypacyjnych) dla działów HR i marketingu, instytucji publicznych i NGO-sów

 

ANIMACJA KULTURY

Po ukończeniu studiów całą zdobytą wiedzę i doświadczenie zainwestowałam w podtrzymywanie istnienia tradycji muzycznej, w tym śpiewu liturgicznego, będącej jednocześnie zasadniczym elementem mojej tożsamości. Na co dzień dyryguję chórem prawosławnym w mojej rodzinnej parafii. Poza tym prowadzę i organizuję warsztaty pieśni tradycyjnych oraz zajęcia z emisji głosu dla dzieci, młodzieży i zespołów śpiewaczych z mojego regionu, a także z innych części Polski. Poświęcam się też pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Te wszystkie zajęcia są dla mnie formą bliskiej, wielowymiarowej integracji: zarówno z tym, co w sobie noszę, jak i z żywą tradycją oraz ludźmi, którzy ją tworzyli i nadal tworzą.

Natalia Iwaniuk psalmistka i dyrygentka cerkiewna, nauczycielka śpiewu tradycyjnego, instruktorka emisji głosu

 

REKLAMA, MARKETING, ZARZĄDZANIE

Rynek pracy bardzo szybko ewoluuje i trzeba się ciągle dokształcać. Studia nie dają dziś wiedzy praktycznej – od tego są kursy i staże. Etnologia ma w tym kontekście ogromny atut – uczy otwartości i innego spojrzenia na świat. Bardzo ułatwia myślenie niestandardowe i czerpanie z różnych źródeł. Etnologia trafia też coraz częściej do marketingu i zarządzania. W jednym z numerów „Harvard Biznes Review” pojawił się artykuł o wykorzystaniu badań etnograficznych w procesie innowacji i planowaniu biznesowym. Widać więc, że zainteresowanie tematem w branży rośnie. Często w pracy korzystam z antropologicznej wiedzy, która staje się inspiracją do myślenia marketingowego albo wzbogaca prezentacje. Jednak to co najważniejsze, to zmiana sposobu myślenia – antropolog inaczej patrzy na otaczającą go rzeczywistość i jest w stanie analizować zjawiska, których inni nie zauważają – takie podejście pozwala dużo łatwiej odnaleźć się w pracy, w której głównym zadaniem jest analizowanie i wykorzystywanie w komunikacji bieżących trendów społecznych.

Rafał Piasecki Cheil Poland (zintegrowana komunikacja marketingowa)

 

MUZEALNICTWO

Etnolog, pracując w muzeum, spełnia zadania polegające na konkretnej pracy kulturotwórczej, w naturalny sposób łączy w swojej działalności funkcje badacza i praktyka. Wiedza nabyta podczas studiów służy mi do rozpoznawania rzeczywistości kulturowej, oceniania jej, wydobywania elementów najwartościowszych, propagowania ich poprzez popieranie i inspirowanie aktywności kulturalnej rozmaitych środowisk. To ogromna odpowiedzialność, tym bardziej w czasach, gdy od działacza w instytucjach kultury wymaga się nie tylko realizowania jakichś odgórnych działań, ale i czujnego wsłuchiwania się w rytm życia kulturalnego społeczności lokalnych, rozumienia ich potrzeb i aspiracji. Moja działalność jako etnologa w takiej sytuacji nabiera cech aktywności twórczej w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Anna Uszyńska adiunkt w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 

NAUKA

W moim przypadku wiedza zdobyta na studiach znalazła bezpośrednie przełożenie na pracę zawodową, ponieważ uczę studentów etnologii i zajmuję się własnymi badaniami naukowymi. Dla mnie najbardziej liczy się w etnologii to, że nasza nauka nie dostarcza gotowych odpowiedzi. Wręcz odwrotnie – uczy stawiać takie pytania o sens rzeczywistości, że często wkładamy kij w mrowisko, bo dla nas nic nie jest oczywiste. Moim zdaniem to kierunek dla tych, którzy chcą się uczyć, są krytyczni wobec świata i chcą mieć na niego wpływ. Podczas studiów mogłam zdobyć wiedzę, która teraz, w pracy zawodowej i społecznej (a to dla mnie bardzo ważny aspekt życia), pozwala mi zajmować się środowiskami niszowymi i wykluczonymi, czyli „trudnymi”. Etnologia ukazała mi wartość stosowania nauki i jak może ona funkcjonować w sferze publicznej. Szukam coraz lepszych sposobów na przekładanie wiedzy zawodowej na działania pozauczelniane i traktuję jako wyzwanie nadać taki kształt doświadczeniom pozaakademickim, by móc w nie wyposażać studentów.

dr hab. Inga Kuźma kierowniczka Zakładu Antropologii Praktycznej w IEiAK UŁ, kierowniczka Centrum Innowacji Społecznych UŁ