Seminaria dyplomowe

WAŻNE INFORMACJE, POMOCNE MATERIAŁY

Harmonogram i procedura postępowania (egzaminy dyplomowe) >>>

Struktura pracy dyplomowej (pomocne podpowiedzi, proponowane wytyczne) >>>

.

SEMINARIA LICENCJACKIE

W roku akademickim 2019/2020 seminaria licencjackie będą prowadzone przez dr Martę Songin-Mokrzan i dra Sebastiana Latochę.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

dr Songin-Mokrzan >>>

dr Sebastian Latocha >>>

 

Terminy seminariów licencjackich w semestrze letnim:

dr S. Latocha – 

dr M. Songin-Mokrzan – środa, godz. 17:15-18:45

.

SEMINARIA MAGISTERSKIE

W roku akademickim 2019/2020 seminaria magisterskie będą prowadzone przez prof. UŁ dr hab. Katarzynę Kaniowską, prof. UŁ dr hab. Grażynę Ewę Karpińską, prof. UŁ dra hab. Marcina Kępińskiego i prof. UŁ dr hab. Ingę Kuźmę.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska >>>

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska >>>

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński >>>

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma >>>

 

Terminy seminariów magisterskich w semestrze letnim:

prof. UŁ dr hab. K. Kaniowska – 

prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska – 

prof. UŁ dr hab. M. Kępiński – 

prof. UŁ dr hab. I. Kuźma – środa, godz. 15:15-16:45