Seminaria dyplomowe

WAŻNE INFORMACJE, POMOCNE MATERIAŁY

Harmonogram i procedura postępowania (egzaminy dyplomowe) >>>

Struktura pracy dyplomowej (pomocne podpowiedzi, proponowane wytyczne) >>>

.

SEMINARIA LICENCJACKIE

W roku akademickim 2022/2023 seminaria licencjackie prowadzone będą przez dra Damiana Kasprzyka, dra Sebastiana Latochę oraz dr Martę Songin-Mokrzan.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzącego obszarach tematycznych:

dr Damian Ksprzyk >>>

dr Sebastian Latocha >>>

dr Marta Songin-Mokrzan >>>

 

.SEMINARIA MAGISTERSKIE

W roku akademickim 2022/2023 seminaria magisterskie dla I roku studiów prowadzone będą przez prof. UŁ dra hab. Marcina Kępińskiego, dr hab. Monikę Kujawską i prof. UŁ dr hab. Ingę Kuźmę.

Prace dyplomowe realizowane są w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

dr hab. Monika Kujawska >>>

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński >>>

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma >>>