Seminaria dyplomowe

WAŻNE INFORMACJE, POMOCNE MATERIAŁY

Harmonogram i procedura postępowania (egzaminy dyplomowe) >>>

Struktura pracy dyplomowej (pomocne podpowiedzi, proponowane wytyczne) >>>

.

SEMINARIA LICENCJACKIE

W roku akademickim 2019/2020 seminaria licencjackie będą prowadzone przez dr Martę Songin-Mokrzan i dra Sebastiana Latochę.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

dr Songin-Mokrzan >>>

dr Sebastian Latocha >>>

 

Terminy seminariów licencjackich:

dr S. Latocha – poniedziałki 15.30-17.00

dr M. Songin-Mokrzan – czwartki (do 7.11.) 15.30-17.00, (po 7.11.) 8.30-10.00

.

SEMINARIA MAGISTERSKIE

W roku akademickim 2019/2020 seminaria magisterskie będą prowadzone przez prof. UŁ dr hab. Katarzynę Kaniowską, prof. UŁ dr hab. Grażynę Ewę Karpińską, prof. UŁ dra hab. Marcina Kępińskiego i prof. UŁ dr hab. Ingę Kuźmę.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska >>>

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska >>>

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński >>>

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma >>>

 

Terminy seminariów magisterskich:

prof. UŁ dr hab. I. Kuźma – wtorki 15.30-17.00

prof. UŁ dr hab. M. Kępiński – piątki 12.00-13.30

prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska – wtorki 15.30-17.00