Seminaria dyplomowe

WAŻNE INFORMACJE, POMOCNE MATERIAŁY

Harmonogram i procedura postępowania (egzaminy dyplomowe) >>>

Struktura pracy dyplomowej (pomocne podpowiedzi, proponowane wytyczne) >>>

.

SEMINARIA LICENCJACKIE

W roku akademickim 2021/2022 seminarium licencjackie prowadzone jest przez  dra Sebastiana Latochę oraz dr Martę Songin-Mokrzan.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzącego obszarach tematycznych:

dr Sebastian Latocha >>>

dr Marta Songin-Mokrzan >>>

 

Terminy seminariów licencjackich w semestrze zimowym:

dr S. Latocha – do ustalenia 

dr M. Songin-Mokrzan – do ustalenia

 

.SEMINARIA MAGISTERSKIE

W roku akademickim 2021/2022 seminaria magisterskie dla I roku studiów prowadzone są przez prof. UŁ dr hab. Katarzynę Kaniowską, prof. UŁ dr hab. Grażynę Ewę Karpińską, prof. UŁ dr Krystynę Piątkowską.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska >>>

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska >>>

prof. UŁ dr Krystyna Piątkowska >>>

 

W roku akademickim 2021/2022 seminaria magisterskie dla II roku studiów prowadzone są przez prof. UŁ dr hab. Katarzynę Kaniowską, prof. UŁ dr hab. Grażynę Ewę Karpińską, prof. UŁ dra hab. Marcina Kępińskiego i prof. UŁ dr hab. Ingę Kuźmę.

Prace dyplomowe realizowane są w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska >>>

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska >>>

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński >>>

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma >>>

 

Terminy seminariów magisterskich w semestrze zimowym:

prof. UŁ dr hab. K. Kaniowska – do ustalenia

prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska – do ustalenia

prof. UŁ dr hab. M. Kępiński – do ustalenia

prof. UŁ dr hab. I. Kuźma – do ustalenia

prof. UŁ dr Krystyna Piątkowska – do ustalenia