Seminaria dyplomowe

WAŻNE INFORMACJE, POMOCNE MATERIAŁY

Harmonogram i procedura postępowania (egzaminy dyplomowe) >>>

Struktura pracy dyplomowej (pomocne podpowiedzi, proponowane wytyczne) >>>

.

SEMINARIA LICENCJACKIE

W roku akademickim 2020/2021 seminarium licencjackie będzie prowadzone przez  dra Sebastiana Latochę.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzącego obszarach tematycznych:

dr Sebastian Latocha >>>

 

Terminy seminariów licencjackich w semestrze zimowym:

dr S. Latocha – wtorek, godz. 10:15-11:45

 

.SEMINARIA MAGISTERSKIE

W roku akademickim 2020/2021 seminaria magisterskie będą prowadzone przez prof. UŁ dr hab. Katarzynę Kaniowską, prof. UŁ dr hab. Grażynę Ewę Karpińską, prof. UŁ dra hab. Marcina Kępińskiego i prof. UŁ dr hab. Ingę Kuźmę.

Prace dyplomowe realizowane będą w zaproponowanych przez prowadzących obszarach tematycznych:

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska >>>

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska >>>

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński >>>

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma >>>

 

Terminy seminariów magisterskich w semestrze zimowym:

prof. UŁ dr hab. K. Kaniowska – 

prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska – 

prof. UŁ dr hab. M. Kępiński – 

prof. UŁ dr hab. I. Kuźma –