Seminaria Naukowe

rok akademicki 2019/2020 (seminaria organizowane w ramach cyklu DIALOGI HUMANISTYCZNE Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ)

organizacja i prowadzenie: prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska i dr Marta Songin-Mokrzan

SEMINARIUM PIERWSZE (5 grudnia 2019 r.)

Dr Kamil Pietrowiak, Zobaczyć (nie)widzenie. Etnograficzne spojrzenie na ślepotę i niepełnosprawność.

fot. B. Kałużny

rok akademicki 2018/2019 (seminaria organizowane w ramach cyklu DIALOGI HUMANISTYCZNE Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ)

organizacja i prowadzenie: dr Marta Songin-Mokrzan

SEMINARIUM CZWARTE (4 kwietnia 2019 r.)

Dr Ewa Klekot  (Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych UW) Sprawczość i wiedza w fabryce porcelany.

fot. B. Kałużny

SEMINARIUM TRZECIE (17 stycznia 2019 r.)

Dr Marek Pawlak  (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych) Kryzys, migracje i afektywne dostrojenia w Islandii.

fot. B. Kałużny

SEMINARIUM DRUGIE (14 grudnia 2018 r.)

Etnobiologia: badania, projekty – seminarium naukowe zorganizowane przez dr Monikę Kujawską (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ). W programie znalazło się dziewięć referatów, w większości przygotowanych w oparciu o badania terenowe prowadzone w Polsce, Laosie, Argentynie i Peru o zróżnicowanym zakresie tematycznym i perspektywie, tj. etnobotanicznej, etnomykologicznej i etnoekologicznej oraz z zakresu etnobotaniki historycznej i ekologii krytycznej.

fot. B. Kałużny

SEMINARIUM PIERWSZE (6 listopada 2018 r.)

Wystawa Misjonarz ze Śląska – o. Paul Schebesta SVD (1887-1967). Pionier badań wśród Pigmejów i Negrytów oraz wykład ks. prof. dra hab. Jacka Jana Pawlika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Regionalizm a poznawania świata. O. Paul Schebesta, syn ziemi śląskiej, niestrudzony badacz ludów niskorosłych.

fot. B. Kałużny

rok akademicki 2017/2018

organizacja i prowadzenie: dr Marta Songin-Mokrzan

SEMINARIUM CZWARTE (7 czerwca 2018 r.) – spotkanie inaugurujące cykl DIALOGI HUMANISTYCZNE Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Dr hab. Kacper Pobłocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych, Uniwersytet Warszawski), Wielka transformacja? O naturze i genezie kapitalizmu.

SEMINARIUM TRZECIE (27 kwietnia 2018 r.)

Dr hab. Monika Baer (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski), Miasto i obywatelstwo. Praktyki dyskursywne nieheteronormatywnych mieszkańców Wrocławia.

SEMINARIUM DRUGIE (15 marca 2018 r.)

Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski, dr Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polskie drogi. Autostrada, kultura, polityka.

fot. Bartosz Kałużny

SEMINARIUM PIERWSZE (18 stycznia 2018 r.)

Dr Michał Mokrzan (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego), Etnografia neoliberalizmu. Coaching klas średnich w Polsce.

rok akademicki 2016/2017

prowadzenie: prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

SEMINARIUM CZWARTE (18 maja 2017 r.)

Prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Antropologia medyczna w działaniu. Spotkanie zorganizowane w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii.

SEMINARIUM TRZECIE (19 grudnia 2016 r.)

Dr Magdalena Dunaj, Antropologia głuchoty. ŚWIAT-GŁUCHY jako kategoria analityczna. Spotkanie zorganizowane w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii

SEMINARIUM DRUGIE (3 listopada 2016 r.)

Dr Tomasz Rakowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski), Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie. Nowe pola poznania w antropologii i humanistyce. Spotkanie zorganizowane w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii

SEMINARIUM PIERWSZE (20 października 2016 r.)

Spotkanie z twórcami projektu Archiwum badań nad życiem codziennym. Goście z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Marek Krajewski, mgr Małgorzata Kubacka i mgr Piotr Luczys.