Stacja Badawcza – Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi

Stacja Badawcza – Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi

dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma, dr Sebastian Latocha, studentki i studenci etnologii i antropologii kulturowej

od 2019 roku

Projekt obejmujący badania podstawowe i stosowane, polegający na współpracy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ z Radą Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. W ramach porozumienia realizowane są aktualnie, m.in.:

Projekt ma charakter otwarty i jest skupiony na praktykowaniu antropologii w społecznej praxis. Ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności przy zastosowaniu potencjału, metod i narzędzi etnograficznych.