O Instytucie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ jest częścią Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. W Instytucie – którego historia rozpoczyna się w 1945 roku – prowadzimy badania wpisujące się w wiele współczesnych subdyscyplin i nurtów etnologii i antropologii kulturowej: antropologii miasta i antropologii w mieście, antropologii wizualnej, gender studies, antropologii symbolicznej, antropologii jedzenia, e-folkloru, etnomuzykologii, etnobotaniki, antropologii medycznej, etnografii europejskiej i pozaeuropejskiej.

Zajmujemy się miejską codziennością, ikonograficzną szatą miasta, współczesnymi modami i ruchami żywieniowymi, miejscami pamięci i zapomnienia, lokalnymi społecznościami, tradycyjnymi pieśniami, filmem etnograficznym – to tylko niektóre obszary naszych zainteresowań.

Terenem badań są dla nas miejskie ulice, peruwiańska Amazonia, podhalańskie wsie, tereny pogranicza, ale także wirtualny świat Internetu. Jesteśmy zaangażowani w badanie bieżących zjawisk społeczno-kulturowych (np. w kontekście problematyki bezdomności, na poziomie działania wspólnot lokalnych w mieście i na wsi), współuczestniczymy w kreowaniu nowych rozwiązań społecznych (np. dotyczących obszarów miejskich, procesów rewitalizacyjnych).

Pracownicy Instytutu realizują projekty badawcze, współpracują z podmiotami zewnętrznymi, zarówno prywatnymi firmami, organizacjami pozarządowymi, jak i instytucjami kultury, w których studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych.

Struktura
Zakład Antropologii Kulturowej
Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej
Pracownia Antropologii Praktycznej
Archiwum Naukowe IEiAK UŁ
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA