Studia Doktoranckie

Absolwenci studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ.

 

Szkoła umożliwia uzyskanie stopnia doktora w sześciu dyscyplinach, w tym w naukach o kulturze i religii (dla etnologów i antropologów kultury).

Członkiem Rady Szkoły jest prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński z naszego Instytutu.

Informacje na temat Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ  >>>