Studia Doktoranckie

DOKTORAT Z ETNOLOGII TORUJĄCY DROGĘ KARIERY NAUKOWEJ?

Absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (bądź innych równorzędnych) mogą w naszym Instytucie zdobyć stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii.

Profesorzy naszego Instytutu prowadzą seminaria w ramach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Aktualne zasady rekrutacji na studia doktoranckie, kontakt, opis i plan studiów, znajdują się w zakładce STUDIA DOKTORANCKIE na stronie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.