SUKCES! Dwa projekty badawcze w konkursie PFRONu

Bardzo dobre wieści!

2 września br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wyniki konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B.

Grantodawca sfinansuje 11 projektów badawczych z całej Polski. Wśród podmiotów, którym PFRON przyznał granty na prowadzenie badań podstawowych, są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski i Polska Akademia Nauk.

Nasz Uniwersytet otrzymał aż 4 granty, w tym dwa kierowane przez naszych wykładowców:

„(Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia”

kierownik: prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma (IEiAK UŁ, CEIN)

wykonawca: dr Alicja Piotrowska (CEIN)

„Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się”

kierownik i wykonawca: dr Sebastian Latocha (IEiAK UŁ)

GRATULUJEMY!