Terminy egzaminów i zaliczeń – WAŻNE

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów w UŁ ostatecznym terminem zakończenia semestru letniego i roku studiów jest 30 września – do tego czasu muszą odbyć się wszystkie egzaminy i zaliczenia przedmiotów.
Termin składania egzaminu lub zaliczenia może być przez Dziekana przedłużony, na uzasadniony wniosek studenta, tylko do końca października, zaś Rektor może przesunąć termin składania egzaminu o kolejny miesiąc, czyli tylko do końca listopada.