Transhumanizm – idee, strategie, wątpliwości 2.0 (19-20 stycznia 2019, Warszawa)

ORGANIZATORZY
Instytut Filozofii i Wydział Artes Liberales UW
Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

STRONA KONFERENCJI

PROGRAM i KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

W momencie gdy technologia odgrywa coraz bardziej doniosłą rolę w kształtowaniu nie tylko ekonomicznych, społecznych i politycznych, ale także etycznych czy religijnych aspektów naszego życia, postaramy się przyjrzeć zachodzącym zmianom z perspektywy transhumanizmu – systemu przekonań głoszącego konieczność przekroczenia właściwych gatunkowi ludzkiemu ograniczeń i związanych z nim negatywnych zjawisk za pomocą nieustannego ulepszania dostępnych ludzkości zasobów naukowo-technologicznych. Czy znajdujemy się na trajektorii wiodącej ku realizacji tych wzniosłych ideałów? Czy będziemy w stanie kontrolować nasz los jako kultur, społeczeństw, gatunku, czy też utracimy kontrolę na rzecz fenomenów i bytów wysokotechnologicznych? Czy jesteśmy w stanie już dziś opracować rozwiązania etyczne dla sytuacji, z którymi skonfrontuje nas dopiero daleka przyszłość – i czy warto o tym rozmawiać? Do próby odpowiedzi na te pytania w weekend pełen zażartych dyskusji, ale i przyjacielskiej atmosfery, zapraszamy technologinie, etyków, antropologessy, pisarzy, analityków i futurystki z kraju i zagranicy.