Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości (11-12 maja 2017 r., Łódź)

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

ORGANIZATORZY
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Łódzkiego „Wagabunda”
Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „Szare Banderia”
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

PARNETRZY
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódzka Fundacja Badań Naukowych

Zapraszamy na stronę wydarzenia:
http://trudne-dziedzictwo.mozello.com/

PROGRAM

Ideą naszej konferencji jest spotkanie reprezentantów archeologii i etnografii (etnologii, antropologii kulturowej), dwóch dyscyplin naukowych zajmujących się, przy użyciu innych metod i narzędzi badawczych, dziedzictwem kulturowym. Dziedzictwem, pod wieloma względami trudnym: merytorycznie, metodologicznie, emocjonalnie – współczesnym i tym sięgającym głęboko w przeszłość. Trudne dziedzictwo traktujemy jednak przede wszystkim jako obszar wspólnych, wielopłaszczyznowych naukowych zainteresowań i wyzwań. Dlatego zależy nam na spotkaniu studentów i doktorantów, którzy realizują lub uczestniczą w realizacji projektów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym metody i doświadczenia obu dyscyplin, jak i innych pokrewnych nauk humanistycznych. Zapraszamy także osoby, które chciałyby zaprezentować i przedyskutować swój pomysł na etno-archeologiczne badania dziedzictwa kulturowego oraz tych, którzy są zainteresowani nawiązaniem międzydyscyplinarnego dialogu.

Aby przybliżyć temat naszej konferencji proponujemy zapoznać się z kilkoma tropami, poprzez które rozpatrywać można, w perspektywie archeologicznej i etnograficznej, pojęcie trudnego dziedzictwa:

KOMITET ORGANIZACYJNY

przewodniczące:
Justyna Badji (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
mgr Anna Majewska (Instytut Archeologii UŁ)
sekretarze:
Patrycja Skupińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
Anna Szadkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
mgr Wojciech Rutkowski (Instytut Archeologii UŁ)
mgr Łukasz Sierpowski (Instytut Archeologii UŁ)

RADA NAUKOWA

dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza)
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Anna Zalewska (Instytut Archeologii i Etnologii Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)