V. Krawczyk-Wasilewska „E-folklor w dobie kultury digitalnej”

Violetta Krawczyk-Wasilewska, E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy’ego Rossa. Łódź 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Publikacja jest fascynującym zbiorem esejów autorki, bazujących na jej referatach, prezentowanych środowisku międzynarodowemu w ostatnim 15-leciu i dotyczy nowego folkloru, przekraczającego granice cyberprzestrzeni i wkraczającego już do życia codziennego użytkowników globalnych mediów elektronicznych. Pojęcie e-folkloru zmienia oblicze współczesnej folklorystyki, która z nauki historycznej, badającej lokalne dziedzictwo niematerialne staje się nauką o mediach, ukierunkowaną antropologicznie.