Ważna informacja dotycząca zajęć w formie zdalnej

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej, w przypadku niezrealizowania programu, trwają nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

treść zarządzenia