Ważne Dokumenty

Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ w semestrze zimowym 2020/2021

 

Statut UŁ (obowiązujący od 01.10.2019 r.)

Strategia UŁ

Regulamin Studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi w UŁ

Komunikat nt. szczegółowych procedur prowadzenia kształcenia (Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z dnia 20 listopada 2018 r.)

 

Seminaria dyplomowe, egzaminy dyplomowe

Harmonogram i procedura postępowania (egzaminy dyplomowe)

Struktura pracy dyplomowej (pomocne podpowiedzi, proponowane wytyczne)

 

Wzory podań

Egzamin komisyjny

Indywidualna organizacja studiów

Powtarzanie semestru

Przedłużenie sesji

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Urlop dziekański

Zaliczenie warunkowe